Är du intresserad av att arbeta med konstnärliga gestaltningsprojekt i offentlig miljö? Är du intresserad av att utveckla ett konstverk, ett projekt eller vill du presentera ditt konstnärskap?

Tillsammans med konstnären arbetar Linda Wallenberg konst som konstkonsult med nya plats-specifika konstverk eller med konstkollektioner för offentlig miljö.

Linda Wallenberg konst gör ateljébesök både för att lära känna nya konstnärskap och i samband med särskilda projekt/uppdrag.

Skicka gärna presentationsmaterial

    • kontaktuppgifter
    • länk till hemsida
    • eventuellt portfolio (pdf) och projektförslag (pdf)

De portfolios och kontaktuppgifter som skickas till Linda Wallenberg konst sparas i max fem år och uppgifter sprids ej till tredje part utan medgivande från konstnären. Syftet med insamling av kontaktuppgifter och portfolios är omvärldbevakning och research inom Linda Wallenberg konsts verksamhet. Vid kontakt från konstnären raderas/slängs/uppdateras uppgifterna enligt begäran. Ansvarig: Linda Wallenberg