Är du intresserad av att arbeta med konstnärliga gestaltningsprojekt i offentlig miljö? Är du intresserad av att utveckla ett konstverk, ett projekt eller vill du presentera ditt konstnärskap?

Tillsammans med konstnären arbetar Linda Wallenberg konst som konstkonsult med nya plats-specifika konstverk eller med konstkollektioner för offentlig miljö.

Linda Wallenberg konst gör ateljébesök både för att lära känna nya konstnärskap och i samband med särskilda projekt/uppdrag.

Skicka gärna presentationsmaterial

    • kontaktuppgifter
    • länk till hemsida
    • eventuellt portfolio (pdf) och projektförslag (pdf)