Vill ni utveckla arbetet med och komplettera befintlig offentlig konstsamling? Höja statusen på projekt, bostadsområden och fastigheter?

Tillsammans med uppdragsgivaren utvecklar Linda Wallenberg konst intressanta, attraktiva och upplevelserika miljöer – där konsten skapar en identitet för en plats, en stad, ett kvarter eller en fastighet.

Konstkonsult

 

  • Produktion av plats-specifik konst, konst som produceras för en viss plats, till exempel en husfasad, konsten kan vara både permanent och tillfällig.
  • Inköp av lös konst, till exempel måleri, fotografi och skulpturer till arbetsrum eller gemensamma miljöer som entré eller matsal.
  • Expert i urvalsarbete vid upphandling av konstnärlig gestaltning, till exempel juryarbete.
  • Föreläsare om offentlig konst, till exempel för er som vill utveckla beställarkompetens eller som en del i informationsarbetet kring en upphandlingsprocess.
  • Utveckling av konstpolicy och konstprogram för en plats eller verksamhet, till exempel riktlinjer och handlingsplaner.