PROJEKTLEDARE SEMINARIEPROGRAM
Seminarium Platsen, ARTY Branding
2014 nov – 2015 mars
Uppdragsgivare: Kulturstiftelsen ARTY i samarbete med Västerås konstmuseum

http://artybranding.kulturstiftelsenarty.se/platsen.html

MODERATOR ÄMNESDIALOG BILD- OCH FORMKONST Ämnesdialog, ”Regional kulturplan Region Örebro län 2016-2019”, November 2015, Örebro länsmuseum Uppdragsgivare: Region Örebro Län

http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regional-kulturplan/

JURYUPPDRAG KONSTNÄRLIG GESTALTNING I SALA
Juryarbete för två konstnärliga gestaltningsprojekt, i Stadsparken samt vid Stationsområdet i Sala.
2014 dec – 2015 maj
Uppdragsgivare: Sala kommun

Upphandlingen skedde i två delar. Cirka 90 konstnärer anmälde sitt intresse för att konstnärligt gestalta respektive plats. Av dem tilldelades tre konstnärer/konstnärsduo skissuppdrag för vardera plats, av dem tilldelades två konstnärer/konstnärsduo gestaltningsuppdragen.

Catrin Andersson, ”Vara vatten”:
https://www.sala.se/?page=info&id=12622
Annika Oskarsson och Thomas Nordström, ”Goda tillgångar”:
http://www.salaallehanda.com/kultur/svampar-valkomnar-tagresenarer-i-sala

https://www.sala.se/?page=contact&id=1858

KONSTKONSULT KONSTPROGRAM KAJSTRÅKET, VÄSTERÅS
Kajstråket, Västerås
Framtagande av flerårigt konstprogram i dialog med MUAB och Västerås stad. I konstprogrammet ingår tillfälliga och permanenta konstprojekt, samt förslag till konstnärer som är verksamma på både den regionala och internationella konstscenen. I projektet ingår även pedagogisk verksamhet med särskild inrikting på barn och unga.
2015 maj – september
Uppdragsgivare: MUAB

http://www.muab.nu

URVALSEXPERT, KONSTNÄRLIG GESTATNING I SKÖVDE
Urvalsexpert för konstnärlig gestaltning i F-6 skola, Skövde.
2015 december – 2016 januari
Uppdragsgivare: Konstenheten, Skövde kommun

https://www.skovde.se/kultur-fritid/kultur/konstmuseet/Offentlig-konst/

Bild: Skärmdump Skövde kommuns hemsida, länk ovan

MESANSEGLET I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Mesanseglet, Öster Mälarstrand, Västerås.
2015 april – 2016 feb
Konstnärer: Mads Aarøe, Helena Piippo Larsson och Hannah Streefkerk. Uppdragsgivare: Mimer och Västerås konstmuseum

http://www.mimer.nu/hso/stage/register.aspx?cmguid=a8d90c2e-6cbe-452a-88b8-25abecc6b2a4

BORÅS INTERNATIONELLA SKULPTURBIENNAL 2016
Curator för Borås Internationella Skulpturbiennal 2016.
2015 juni – 2016 september
Konstnärer: Matthias van Arkel (SE), Åsa Maria Bengtsson (SE), Eva Berggren (SE), Andy Best & Merja Puustinen (GB & FI), Ernst Billgren (SE), Elias Björn (SE), Linnéa Carlsson (SE), GIDEONSSON/LONDRÉ (SE), Ditte Ejlerskov (DK), Ida Isakson (SE), MYCKET (SE), Sirous Namazi (IR/SE), Mounira Al Solh (LB/NL), Louise Sparre (DK), Jude Tallichet (US) och Andrea Zittel (US).
Uppdragsgivare: Borås konstmuseum

https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/museer/boraskonstmuseum/borasinternationellaskulpturbiennal/borasinternationellaskulpturbiennal2016.4.1bf797ef1589280df2c1dbee.html

KONSTHALL JÖNKÖPING
Curator för konstprojektet ”Green Noise”. I projektet utvecklas konstverken ”The Background Noise of the World” och ”Reflectance of Green” av Johanna Byström Sims. Verken visas i lantbruksmiljö 16 – 21 oktober. 2016 mars – december Uppdragsgivare: Konsthall Jönköping, Jönköpings kommun

http://www.konsthalljonkoping.se/

Om ”Green Noise” i LWk podcast 
https://soundcloud.com/linda-wallenberg

”Green Noise” – English summary  
English summary from ”Green Noise” exhibition catalogue

BILD OCH FORM I ÖREBRO LÄN
Konsult för en ny handlingsplan för bild och form i Örebro län 2017-2019.
2016 augusti – 2017 januari
Uppdragsgivare: konstkonsulentverksamheten vid Region Örebro län

http://www.konstiorebrolan.se/

CEDERN I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för kvarteret Cedern, Skiljebo, Västerås. 2015 oktober – 2017 mars Konstnärer: Helga Steppan och Dan Wid Uppdragsgivare: Mimer och Västerås konstmuseum

http://www.mimer.nu/hso/stage/register.aspx?cmguid=ba162800-8840-425e-814b-b657caaab621

Om Dan Wids ”Organic Dysfunction” i kv Cedern på LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/organic-dysfunction-nar-kropp-och-yta-mots-i-den-offentliga-konsten

KARTLÄGGNING VÄSTERÅS STADS KONSTSCEN
Konsult för kartläggning av konstaktörer i Västerås stad.
2016 november – 2017 februari
Uppdragsgivare: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad

http://vasteraskonstmuseum.se/kartlaggning-vasteras-stads-konstscen/

FYRA FÖRSKOLOR I ÖREBRO KOMMUN
2015 mars – 2017 april
Linda Wallenberg konst är konstkonsult för konstnärlig gestaltning på Ervalla förskola, Heimdal förskola, Karlslunds förskola och Ökna förskola.
Konstnärer: Veronica Brovall, Marcus Ivarsson och Anna Törrönen
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/orebrokonsthall/offentligkonst.4.17bd677b15a180b3e7e2efe.html

Om Marcus Ivarsson och Anna Törrönens konstnärliga gestaltning i LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/nar-tva-konstnarers-varldar-mots

Foto: detalj WOW BARN av Veronica Brovall, foto Sofie Johansson

KOPPARLUNDEN I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning i Kopparlunden, Västerås.
2015 november – 2017 september
Konstnär: Arijana Kajfes
Uppdragsgivare: Castellum, Västerås

https://www.castellum.se/da/om-castellum/nyheder-presse/nyheder/2017/09/spirare-spira-ett-nytt-offentligt-konstverk-i-kopparlunden/

http://www.arijana.net/Site_36/Spirare_Spira,_2017.html

Från Invigningen av Arijana Kajfes SPIRARE SPIRA i LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/en-plats-att-lyfta-blicken

UPPSALA DOMKYRKA
Curator för utställningen ”Visitation Reformation”, med videoverk av Bill Viola i Uppsala domkyrka och Uppsala konstmuseum.
2016 augusti – 2017 september
Utställningsperiod: 1 september – 5 november, 2017
Uppdragsgivare: Uppsala pastorat

https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/utstallning/

http://konstmuseum.uppsala.se/utstallningar/bill-viola/

DOMKYRKOPLAN I UPPSALA
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Domkyrkoplan.
2016 december – 2017 oktober
Konstnär skissuppdrag: Meta Issæus-Berlin
Uppdragsgivare: Kyrkokansliet, Svenska kyrkan

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkokansliet-i-uppsala

Bild: Skiss till Bordet och Ordet av Meta Issæus-Berlin, 2017

UPPSALA KONSTNÄRSKKLUBB
Curator för ”Väntar mig”, en grupputställning med tidigare eller nuvarande medlemmar ur Uppsala Konstnärsklubb.
2017 augusti – december
Utställningsperiod: 2-17 december
Konstnärer: Natasha Dahnberg, Christian Due, Elin Forssell, Elisabet Hermodsson, Anders Rönnlund och István Varga.
Uppdragsgivare: Uppsala Konstnärsklubb

http://www.uppsalakonstnarsklubb.se/a-huset/vantar-mig/

FÖRSKOLAN REGNBÅGEN – BETTORPS ÖSTRA FÖRSKOLA
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning på Förskolan Regnbågen.
2016 december – 2018 januari
Konstnär: RAKETA
Konstnärlig gestaltning: ”Nära marken. – Vi ringde trädet. Det sa hej bara. Och hejdå.”
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://extra.orebro.se/orebrokonsthall/offentligkonst/nyoffentligkonst.4.17bd677b15a180b3e7e72af.html

Bild från workshop med RAKETA, pedagoger och barn på förskolan, foto: Sofie Johansson

KULTURKVARTERET I ÖREBRO
Konstkonsult för framtagande av konstprogram för Kulturkvarteret i Örebro.
2017 november – 2018 februari
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2017-03-31-kulturkvarteret.html

UR ASKA
Curator för Ur aska – en konstutställning med den stora branden i Västmanland 2014 som utgångspunkt.
Konstnär: Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Helen Ekholm, Jennifer Espling, Gunnar Forsman, Lilian Granqvist Fransson, Henrik Haukeland, Martin Holm, Marcus Ivarsson, Sari Jacobson, Patrik Karlström, Maria Koolen Hellmin, Susanne Torstensson, Mitchell Ward och Dan Wid.
2017 december – 2018 november
Utställningsperiod: 15 september – 11 november 2018
Uppdragsgivare: Västerås konstmuseum

http://vasteraskonstmuseum.se/utstallningar/arkiv/<a

RANSTAHALLEN
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Ranstahallen, idrottshall och bibliotek i Ransta.
Konstnär: Hanna Beling, Maria Koolen Hellmin, Emma Ströde och Katarina Sundkvist Zohari.
April 2018 – Januari 2019
Uppdragsgivare: ByggDialog och Sala kommun

https://www.sala.se/?page=project&id=14062#updates1<a

Foto: ”Igelkott” av Katarina Sundkvist Zohari framför fönster in till biblioteket.AVESTA ART 2019

Curator för Avesta Art 2019 på Verket i Avesta.
Konstnärer: FESTEN: Jacob Dahlgren, Natasha Dahnberg, Maider López, Joana Vasconcelos PRESENTEN: Claes Ahlberg, Johan Ahlbäck, Henk Brass, Torbjörn Grass, Fredrik Johansson Marle, Rune Johansson, Julie Leonardsson, Ann-Charlotte Nordahl, Ragnhild Nordensten, Bert Olls, Ulla Zimmerman, Ulla Wennberg, Lars Östling
Utställningsperiod: 18 maj – 15 september, 2019
2018 augusti – 2019 maj
Uppdragsgivare: Avesta kommun

http://verket.se/press/

NAVET
Konstkonsult för konstnärligt gestaltningsuppdrag för Navet – Mimer, Mälarenergi och VafabMiljös nya huvudkontor i Västerås.
Konstnär: David Svensson
2017 oktober – 2020 juni
Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer

https://www.navetvasteras.se/om-navet/

PEPPARROTSBADET
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning på familjebad i Enköping.
Konstnär: Mårten Medbo och Josefine Lyche
2017 december – 2020 maj (invigs vintern 2020/21)
Uppdragsgivare: COBAB Sverige AB och Enköpings kommun

https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/familjebad.html

GRILLBY OCH KORSÄNGENS FÖRSKOLA
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Grillby förskola och Korsängens förskola.
Formulering av konstprogram, ansvarig för urvalsprocess samt projektledare av genomförande t om maj 2020.
Konstnär, Korsängens förskola: Eva Marklund
Konstnär, Grillby förskola: Johanna Byström Sims
2018 maj – 2020 maj. Invigs 2021/22.
Uppdragsgivare: Enköpings kommun

http://www.eposten.se/nyheter/enkoping/ny-forskola-byggs-pa-korsangen-unt4786178.aspx

KULTURKVARTERET I ÖREBRO
Konstkonsult för konstnärligt gestaltningsuppdrag Kulturkvarteret, Örebro. Verksamheter i den nya byggnaden: Karolinska gymnasiets estetiska program, Kulturskolan och Stadsbibliotek. Revidering av konstprogram (från tidigare uppdrag), ansvarig för urvalsprocess samt projektledare.
Konstnärer: Shilpa Gupta och RAKETA, samt Magnus Thierfelder Tzotzis*
2018 december – 2020 augusti
Invigs hösten 2021 och 2022
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2017-03-31-kulturkvarteret.html

*LWk medverkade i urvalsgrupp

NYA VALLASKOLAN
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Nya Vallaskolan i Sala.
Formulering av konstprogram, ansvarig för urvalsprocess samt projektledare av genomförande.
2017 december – 2020 augusti
Invigning sker under hösten
Uppdragsgivare: ByggPartner och Sala kommun

https://www.sala.se/?page=project&id=14294