PROJEKTLEDARE SEMINARIEPROGRAM
Seminarium Platsen, ARTY Branding
2014 nov – 2015 mars
Uppdragsgivare: Kulturstiftelsen ARTY i samarbete med Västerås konstmuseum

http://artybranding.kulturstiftelsenarty.se/platsen.html

MODERATOR ÄMNESDIALOG BILD- OCH FORMKONST Ämnesdialog, ”Regional kulturplan Region Örebro län 2016-2019”, November 2015, Örebro länsmuseum Uppdragsgivare: Region Örebro Län

http://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/Regional-kulturplan/

JURYUPPDRAG KONSTNÄRLIG GESTALTNING I SALA
Juryarbete för två konstnärliga gestaltningsprojekt, i Stadsparken samt vid Stationsområdet i Sala.
2014 dec – 2015 maj
Uppdragsgivare: Sala kommun

Upphandlingen skedde i två delar. Cirka 90 konstnärer anmälde sitt intresse för att konstnärligt gestalta respektive plats. Av dem tilldelades tre konstnärer/konstnärsduo skissuppdrag för vardera plats, av dem tilldelades två konstnärer/konstnärsduo gestaltningsuppdragen.

Catrin Andersson, ”Vara vatten”:
https://www.sala.se/?page=info&id=12622
Annika Oskarsson och Thomas Nordström, ”Goda tillgångar”:
http://www.salaallehanda.com/kultur/svampar-valkomnar-tagresenarer-i-sala

https://www.sala.se/?page=contact&id=1858

KONSTKONSULT KONSTPROGRAM KAJSTRÅKET, VÄSTERÅS
Kajstråket, Västerås
Framtagande av flerårigt konstprogram i dialog med MUAB och Västerås stad. I konstprogrammet ingår tillfälliga och permanenta konstprojekt, samt förslag till konstnärer som är verksamma på både den regionala och internationella konstscenen. I projektet ingår även pedagogisk verksamhet med särskild inrikting på barn och unga.
2015 maj – september
Uppdragsgivare: MUAB

http://www.muab.nu

URVALSEXPERT, KONSTNÄRLIG GESTATNING I SKÖVDE
Urvalsexpert för konstnärlig gestaltning i F-6 skola, Skövde.
2015 december – 2016 januari
Uppdragsgivare: Konstenheten, Skövde kommun

https://www.skovde.se/kultur-fritid/kultur/konstmuseet/Offentlig-konst/

Bild: Skärmdump Skövde kommuns hemsida, länk ovan

MESANSEGLET I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Mesanseglet, Öster Mälarstrand, Västerås.
2015 april – 2016 feb
Konstnärer: Mads Aarøe, Helena Piippo Larsson och Hannah Streefkerk. Uppdragsgivare: Mimer och Västerås konstmuseum

http://www.mimer.nu/hso/stage/register.aspx?cmguid=a8d90c2e-6cbe-452a-88b8-25abecc6b2a4

BORÅS INTERNATIONELLA SKULPTURBIENNAL 2016
Curator för Borås Internationella Skulpturbiennal 2016.
2015 juni – 2016 september
Konstnärer: Matthias van Arkel (SE), Åsa Maria Bengtsson (SE), Eva Berggren (SE), Andy Best & Merja Puustinen (GB & FI), Ernst Billgren (SE), Elias Björn (SE), Linnéa Carlsson (SE), GIDEONSSON/LONDRÉ (SE), Ditte Ejlerskov (DK), Ida Isakson (SE), MYCKET (SE), Sirous Namazi (IR/SE), Mounira Al Solh (LB/NL), Louise Sparre (DK), Jude Tallichet (US) och Andrea Zittel (US).
Uppdragsgivare: Borås konstmuseum

https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/museer/boraskonstmuseum/borasinternationellaskulpturbiennal/borasinternationellaskulpturbiennal2016.4.1bf797ef1589280df2c1dbee.html

KONSTHALL JÖNKÖPING
Curator för konstprojektet ”Green Noise”. I projektet utvecklas konstverken ”The Background Noise of the World” och ”Reflectance of Green” av Johanna Byström Sims. Verken visas i lantbruksmiljö 16 – 21 oktober. 2016 mars – december Uppdragsgivare: Konsthall Jönköping, Jönköpings kommun

http://www.konsthalljonkoping.se/

Om ”Green Noise” i LWk podcast 
https://soundcloud.com/linda-wallenberg

”Green Noise” – English summary  
English summary from ”Green Noise” exhibition catalogue

BILD OCH FORM I ÖREBRO LÄN
Konsult för en ny handlingsplan för bild och form i Örebro län 2017-2019.
2016 augusti – 2017 januari
Uppdragsgivare: konstkonsulentverksamheten vid Region Örebro län

http://www.konstiorebrolan.se/

CEDERN I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för kvarteret Cedern, Skiljebo, Västerås. 2015 oktober – 2017 mars Konstnärer: Helga Steppan och Dan Wid Uppdragsgivare: Mimer och Västerås konstmuseum

http://www.mimer.nu/hso/stage/register.aspx?cmguid=ba162800-8840-425e-814b-b657caaab621

Om Dan Wids ”Organic Dysfunction” i kv Cedern på LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/organic-dysfunction-nar-kropp-och-yta-mots-i-den-offentliga-konsten

KARTLÄGGNING VÄSTERÅS STADS KONSTSCEN
Konsult för kartläggning av konstaktörer i Västerås stad.
2016 november – 2017 februari
Uppdragsgivare: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad

http://vasteraskonstmuseum.se/kartlaggning-vasteras-stads-konstscen/

FYRA FÖRSKOLOR I ÖREBRO KOMMUN
2015 mars – 2017 april
Linda Wallenberg konst är konstkonsult för konstnärlig gestaltning på Ervalla förskola, Heimdal förskola, Karlslunds förskola och Ökna förskola.
Konstnärer: Veronica Brovall, Marcus Ivarsson och Anna Törrönen
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/orebrokonsthall/offentligkonst.4.17bd677b15a180b3e7e2efe.html

Om Marcus Ivarsson och Anna Törrönens konstnärliga gestaltning i LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/nar-tva-konstnarers-varldar-mots

Foto: detalj WOW BARN av Veronica Brovall, foto Sofie Johansson

KOPPARLUNDEN I VÄSTERÅS
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning i Kopparlunden, Västerås.
2015 november – 2017 september
Konstnär: Arijana Kajfes
Uppdragsgivare: Castellum, Västerås

https://www.castellum.se/da/om-castellum/nyheder-presse/nyheder/2017/09/spirare-spira-ett-nytt-offentligt-konstverk-i-kopparlunden/

http://www.arijana.net/Site_36/Spirare_Spira,_2017.html

Från Invigningen av Arijana Kajfes SPIRARE SPIRA i LWk podcast
https://soundcloud.com/linda-wallenberg/en-plats-att-lyfta-blicken

UPPSALA DOMKYRKA
Curator för utställningen ”Visitation Reformation”, med videoverk av Bill Viola i Uppsala domkyrka och Uppsala konstmuseum.
2016 augusti – 2017 september
Utställningsperiod: 1 september – 5 november, 2017
Uppdragsgivare: Uppsala pastorat

https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/utstallning/

http://konstmuseum.uppsala.se/utstallningar/bill-viola/

DOMKYRKOPLAN I UPPSALA
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Domkyrkoplan.
2016 december – 2017 oktober
Konstnär skissuppdrag: Meta Issæus-Berlin
Uppdragsgivare: Kyrkokansliet, Svenska kyrkan

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkokansliet-i-uppsala

Bild: Skiss till Bordet och Ordet av Meta Issæus-Berlin, 2017

UPPSALA KONSTNÄRSKKLUBB
Curator för ”Väntar mig”, en grupputställning med tidigare eller nuvarande medlemmar ur Uppsala Konstnärsklubb.
2017 augusti – december
Utställningsperiod: 2-17 december
Konstnärer: Natasha Dahnberg, Christian Due, Elin Forssell, Elisabet Hermodsson, Anders Rönnlund och István Varga.
Uppdragsgivare: Uppsala Konstnärsklubb

http://www.uppsalakonstnarsklubb.se/a-huset/vantar-mig/

FÖRSKOLAN REGNBÅGEN – BETTORPS ÖSTRA FÖRSKOLA
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning på Förskolan Regnbågen.
2016 december – 2018 januari
Konstnär: RAKETA
Konstnärlig gestaltning: ”Nära marken. – Vi ringde trädet. Det sa hej bara. Och hejdå.”
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://extra.orebro.se/orebrokonsthall/offentligkonst/nyoffentligkonst.4.17bd677b15a180b3e7e72af.html

Bild från workshop med RAKETA, pedagoger och barn på förskolan, foto: Sofie Johansson

KULTURKVARTERET I ÖREBRO
Konstkonsult för framtagande av konstprogram för Kulturkvarteret i Örebro.
2017 november – 2018 februari
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2017-03-31-kulturkvarteret.html