RESIDENCY FAR AWAY SO CLOSE
2007 juni – 2010 december, initiativtagare och konstnärlig ledare tillsammans med Jessica Segerlund, Farawaysoclose, Malmö.

Residency Far Away So Close (RFASC) var ett mobilt residencyprogram för internationella curatorer. Varje curator som valdes ut att delta fick genom residencyprogrammet möjlighet att producera en utställning inom det ordinarie programmet på en konstinstitution i Skåne. RFASC agerade som curatorns stöd och arrangerade möten med konstnärer, gallerier och institutioner under en två månaders residencyperiod. Medverkande curatorer var Sonia Dermiance, Gabrielle Giattino, Dorothea Jendricke och Chris Sharp.

Inom projektet producerades även seminariet Reality and Visions for Independent Curators, 2009 i Malmö.

Medarbetare: Anna Johansson, curator och Anna Norberg, curator.
Grafisk form och grafisk profil: All the Way to Paris
http://allthewaytoparis.com/

Projektet skedde i samarbete med Dunkers kulturhus, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och Ystad konstmuseum och IASPIS (besök i Stockholm). Med stöd av Region Skåne, Stiftelsen framtidens kultur och Statens kulturråd.

LIVINGROOM D LYX
2004 feb – juli 2005, ägare och curator, galleri livingroom D lyx, Malmö.

Ett galleri i Linda Wallenbergs (då Rydberg) vardagsrum i centrala Malmö. I galleriet presenterade främst installationer, skulptur och videokonst. Konstnärer var bland andra Kristina Matousch, Outi Sunila, Anna Wessman samt konstnärer då baserade i New York: Fia Backström, Peter Coffin, Patrick Killoran, Joyce Kim, Yoko Inoue m. fl. Verksamheten avslutades med en utställning av David Svensson i Michele Snyders (Senior Major Gift Officer, Whitney Museum of American Art) hem i Greenwich Village, New York.

Grafisk form: Thomas Rogerstam (bild: exempel flyer)

AIR D LYX
2001 juli – dec, initiativtagare och kreativ producent, ’Air D Lyx – ett samarbete, en föreställning’, Malmö.

Utifrån tema klippdocka och en plats arbetade en flerdisciplinär grupp fram en förställning från grunden. Den gemensamma processen skedde genom en serie workshops på plats och i virtuella mötesrum/avatarvärld. Föreställningen Air D Lyx visas i Sigmahuset och scenen var en stor kubkonstruktion belägen i husets atriumgård.

”Air D Lyx är en multimedial performance, en föreställning som experimenterar med människans möjlighet att skifta identitet, där fantasi och verklighet, fysiska och virtuella rum och gestalter blandas samman.”

Medverkande: Karin Gullbrantz, 3D-grafiker och produktdesigner, Karin Holmén, kläddesigner, Ninni Holmqvist författare, Linda Ritzén, skådespelare, Peter Rönn-Poulsen, kompositör och slagverk och Åsa Sahlée, tvärflöjt och sång.

Grafisk form och klippdockor: Otto von Bush
Web-master: Joel Galvez
Koncept och teknisk support virtuell mötesplats: Elisabet Nilsson
Katalogtext: Fredrik Svensk
m.fl.

Projektet skedde i samarbete med restaurang Glasklart och forskarstudion Kreativa Miljöer, Malmö Högskola. Med stöd av Stiftelsen framtidens kultur, Kultur Malmö, Kultur Skåne och Wihlborgs.

SOIL 1.1 – EN FÖRSTUDIE
2014 mars – okt, initiativtagare och projektledare tillsammans med Johanna Byström Sims, konstnär.

Målet med förstudien är att starta ett internationellt residency- och utbytesprogram i agrar miljö. Under en månad bor och arbetar konstnärer på en gård i Sverige och i USA. Projektet sker genom ett samarbete mellan Limsta Säteri i Västmanland och Rural Projects i delstaten New York. De konstnärer som bjuds in arbetar särskilt med teknologi och digitala tekniker i sitt konstnärskap. Under varje residency bor och arbetar konstnärerna på gården, lär känna verksamheten och utifrån platsen skapar konstnären ett plats-specifikt verk. Verket presenteras för publik. Konstnären introduceras till den regionala konstscenen samt besöker även konstinstitutioner och träffar nyckelpersoner i projektledarnas/verksamhetsledarnas nätverk i Stockholm respektive New York City.

Syftet med Soil 1.1 är att öppna upp nya platser för konstproduktion och ge konstnärer möjlighet att skapa ett plats-specifikt verk i annorlunda miljö, historisk kontext och verksamhet/näring. I projektet undersöks vad de två branscherna, konsten och lantbruket, kan tillföra varandra. Konsten möter nya och annorlunda tillämpningar av teknik och material, andra arbetsprocesser och en global marknad. Lantbruket ges möjlighet att utveckla verksamheten och använda gårdens resurser, hus och mark på ett nytt sätt och undersöka vad den kan generera till för gården och företaget. Visionen är att skapa ett långsiktigt samarbete mellan lokala/regionala och internationella konstscenen och mellan konsten och den gröna näringen. Projektet kan på så sätt vara en dynamisk del av landsbygden och dess utveckling.

Under förstudien träffas arbetsgruppen och arbetar tillsammans i workshop-form såväl på gården i USA och in Sverige, samt genomförs en residencyperiod på respektive plats. Projektet avslutats med gemensam utvärdering och sammanställning av research. Förhoppningen är att förstudien ska leda vidare till ett långsiktigt residencyprogram på Limsta Säteri och ett utbyte mellan de två programmen.

Med stöd av Kulturbryggan