Linda Wallenberg konst arbetar med uppdrag inom konst- och kulturområdet, till exempel offentlig konst, utställningar och utveckling av verksamheter och projekt.

Linda Wallenberg, curator, har arbetat med internationell samtidskonst sedan 2001. Linda Wallenberg har även erfarenhet av konstverksamhet och strategiskt arbete ur lokalt och regionalt perspektiv samt har initierat och drivit flera samarbetsprojekt mellan kultur och näringsliv. Sedan hösten 2014 driver hon den enskilda firman Linda Wallenberg konst. 

 

Curator

Linda Wallenberg har arbetat som curator för plats-specifik konstproduktion på Wanås konst i fem år, bland annat med storskaliga verk av Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton, Jenny Holzer och Maya Lin samt med grupputställningar av nyexaminerade konstnärer. Under samma tidsperiod drev Linda Wallenberg (då Rydberg) galleri livingroom d lyx i sin lägenhet i Malmö och arbetade på SculptureCenter i New York.

 

Offentlig konst och kulturutveckling

Sedan 2008 har Wallenberg arbetat med offentlig konst bland annat som intendent för offentlig konst i Uppsala kommun, med det pedagogiska pilotprojektet Gå Över Ån och samarbetsprojektet Svartåbänkarna i Västerås. Under fem år arbetade hon som konstkonsulent/kulturutvecklare konst i Västmanlands län. I samverkan med länets kommuner utvecklades arbetet med den offentliga konsten, genom kartläggningar, rådgivning, policyutveckling och produktion av flera seminarier som ”Hur mår din konstsamling nu?” för länets kommuner och kommunala bostadsbolag i Sala hösten 2014. Som konstkonsulent har hon även initierat och utvecklat den digitala plattformen konstivastmanland.se, projekt som den mobila konsthallen Temporart, ett samarbetsprojekt med shoppinggallerior.

UTBILDNING
Konstnär, Textil konst, HDK, Högskolan för design och konsthantverk och kulturproducent, Kreativ producent på Malmö högskola, samt förberedande konst- och konsthantverksutbildning på Stenebyskolan.

FOTO: Linda Wallenberg © Lasse Fredriksson / Linda Wallenberg konst