Linda Wallenberg konst grafiska profil är utformad av Lina Nordenström, konstnär och kommunikationsbyrån SNAP!. Linda Wallenberg har tidigare arbetat med var och en i flera spännande projekt. Utmaningen och förhoppningen med det nya samarbetet var att finna ett unikt uttryck, en grafisk profil som formats med konstnärens kompetens som grund. Nordenström skissade fram både formfragment och olika förslag till logga för det nya företaget. Utifrån ett av förslagen formgav och utvecklade SNAP! profilen som helhet.

I Linda Wallenberg konst profilprogram ingår: visitkort (tryckt), brevpapper (brevmall som printas på särskilt papper), korrespondenskort och kuvert (stämpel på särskilt papper och kuvert), adress- och O-stämpel samt hemsida.

Ett stort och varmt tack till Lina Nordenström, konstnär, Kajsa Elfström och Madelene Ulfberg, SNAP!

http://www.grafikverkstan.se/
http://snap.nu/

O SOM I KONST

KOMMUNIKATIONSBYRÅN SNAP! ARBETAR FRÄMST MED TVÅ KUNDSEGMENT, INDUSTRI OCH KULTUR. ÄGAREN MADELENE ULFBERG ÄR ÄVEN STIFTARE AV Kulturstiftelsen ARTY OCH HAR INITIERAT OCH DRIVIT MÅNGA SAMARBETSPROJEKT MELLAN KULTUR- OCH NÄRINGSLIV. KAJSA ELFSTRÖM, GRAFISK FORMGIVARE, HAR ARBETAT PÅ SNAP! SEDAN 2010.

– Kan ni beskriva typsnitt, papper etc som ni använt i profilen?

Som kontrast till Linas handgjorda logotyp har vi valt att jobba med ett typsnitt som har en teknisk karaktär. Letter Gothic är designat av Roger Roberson för IBM, någongång mellan 1956 och 1962. Initialt utformad för IMBs elektriska skrivmaskiner Selectric. Letter Gothic är ett monospaced typsnitt vilket betyder att alla bokstäver har samma utrymme vilket gör den lämplig för teknisk information och tabeller. Pappret Munken Lynx är exklusivt och samtidigt naturligt. Pappret är stramt men ändå mjukt. Det är obestruket och neutralt vitt – en bra bas till Linas starka och organiska logotyp.

– När vi tittade på Linas första skissförslag, pratade vi mycket om de spår av handen, hantverket som fanns i dem och hur vi kunde bevara och förstärka det uttrycket. Kajsa, vilka var de mest intressanta utmaningarna och lösningarna i det arbetet tycker du?

Utmaningen i detta uppdrag har varit att hitta ett övergripande grafiskt uttryck som värnade om det konstnärliga hantverket i logotypen. Att arbeta fram en grafisk profil handlade lika mycket om att överföra en identitet till en unik form som att göra den tekniskt reproducerbar. Att lyfta ut O i ordet konst och använda det som ytterligare ett grafiskt element blev en fin tvist tycker jag! Med ordet konst i loggan har Lina har jobbat med boktryck. Vi har sedan digitaliserat den och beställt en stämpel av O:et. Med stämpeln blir alltså profilen handtryckt på kuvert och korrespondenskort. Stämpeln kan Linda också använda på andra ytor och hon kan använda färg i profilen som annars är svartvit.

– Madelene, i ditt arbete med Kulturstiftelsen ARTY arbetar du så gott som dagligen med konstnärer, skådespelare och musiker med flera. Men i SNAP! var arbetet med den grafiska profilen i samarbete med en konstnär nytt, är det något särskilt från processen som du bär med dig?

Ett gott samarbete mellan grafisk formgivare och konstnär bygger på respekt och nyfikenhet för varandras kunskaper. Jag bär med mig att vi tillsammans har lyckats skapa en stark och sammanhållande profil, med en djupare dimension, bortom traditionella och aktuella formgivningstrender!

LINA NORDENSTRÖM BOR OCH ARBETAR I UTTERSBERG DÄR HON ÄVEN ÄR EN AV VERKSAMHETSLEDARNA FÖR GRAFIKVERKSTAN GODSMAGASINET. LINA ARBETAR FRÄMST MED GRAFIK OCH TECKNING, OFTA I BOKFORM MED SÅ KALLADE ARTISTS BOOKS.

-Kan du beskriva typsnitt, teknik etc som du använt i loggan?

Mitt förhållningssätt till text och typografi är väldigt präglat av min erfarenhet att arbeta med handsättning och boktryck som bildkonstnär. Att hantera slitna trätyper, som det handlar om i detta fall, kräver att jag närmar mig varje bokstavs individuella karaktär. Jag bygger en bokstavsbild med de byggelement som trätyperna är – med hänsyn till den förslitning som präglar dem. Det handlar också om att valmöjligheterna är begränsade till de typsnitt som vi har tillgång till i vår verkstad. Kontrasten mellan det helt cirkulära O-et, som geometrisk form, i kombination med en väldigt hög och smal grotesk, tilltalade mig här. Att betona ytterligheter, för att synliggöra formen även om det är ett läsbart ord, har varit vägledande. Cirkeln har också ett starkt symbolvärde – en evighetssymbol, ett hjul som lätt sätts i rörelse – vilket stärkte mig i mitt beslut att arbeta med O:et som utgångspunkt.

-När vi tittade på dina första skissförslag, pratade vi mycket om de spår av handen, hantverket som fanns i dem och möten mellan gamla trycktekniker och dagens digitala tekniker. Varför ville du använda just de tekniker du beskriver (ovan) i detta uppdraget?

Boktryck är något som jag av många skäl tycker är väldigt inspirerande att arbeta med, inte minst för att det är en del av informationsteknologins historia. I dag uppfattar vi det som ett hantverk, handens verk, men när tekniken utvecklades och spreds under 1500-talet så betraktades det som en avancerad teknologi. Den boktryckta texten speglar i sig självt mötet mellan människa och teknik, individualitet och industriell tillverkning. Andra förslag jag arbetade med byggde på maskinskriven text och typografi, som jag tycker ger liknande associationer. I dag tänker vi på den maskinskrivna texten som ett original, men för bara ett par årtionden sen var intrycket fortfarande präglat av skrivmaskinen som kontorsredskap – en form av officiellt myndighetsspråk, skulle man kunna säga. När det gällde att arbeta fram en logga till ett nytt företag med inriktning på konst- och kulturadministration, som drivs av en kreativ eldsjäl med en fantastisk administrativ förmåga (som Linda Wallenberg), så tyckte jag att dessa tankegångar var en väldigt passande utgångspunkt. I den slutliga grafiska profilen kom skrivmaskinstypsnittet istället in genom att SNAP! förordade den digitala versionen av Letter Gothic för brevhuvud, kuvert, visitkort etc.

-Det var första gången som du arbetade med denna typ av uppdrag. Är det något särskilt i processen och samarbetet med SNAP! som du bär med dig in i ditt fortsatta konstnärskap?

Att samarbeta med människor med en annan yrkesinriktning och erfarenhet är väldigt lärorikt. Min egen kompetens och vad jag kan tillföra blir också tydligare för mig själv, vilket jag tror är en viktig förutsättning för att samarbetet ska fungera. De som arbetar med SNAP! har mycket erfarenhet av olika typer av samarbetsprojekt, så den öppenhet som fanns där från första stund, gav bästa möjliga förutsättningar. I vissa fall blir 1 + 1 inte 2, utan 3, vilket jag tycker att det här uppdraget är ett exempel på. En bra erfarenhet att bära med sig.