Linda Wallenberg, Owner, Curator
+46 (0)734 24 84 96
LINDA@LINDAWALLENBERGKONST.SE

LINDA WALLENBERG KONST
LIMSTA SÄTERI
733 98 RANSTA, SWEDEN

-Linda Wallenberg konst har inget nyhetsbrev och sparar därför inte kontaktuppgifter till personer/företag som inte är aktuella inom den verksamhet, de uppdrag Linda Wallenberg konst arbetar med.
-De portfolios och kontaktuppgifter från konstnär som skickas till Linda Wallenberg konst sparas i max fem år och uppgifter sprids ej till tredje part utan medgivande från konstnären. Syftet med insamling av kontaktuppgifter och portfolios är omvärldbevakning och research inom Linda Wallenberg konsts verksamhet. Vid kontakt från konstnären raderas/slängs/uppdateras uppgifterna enligt begäran.
-Personuppgifter och kontaktuppgifter till de personer/företag som Linda Wallenberg konst samarbetar med sparas i max fem år från det att projekt/samarbeten har avslutats och uppgifter sprids ej till tredje part utan medgivande. Vid kontakt från person/företag raderas/slängs/uppdateras uppgifterna enligt begäran.
-Uppdragsgivare/uppdragstagare: Alla personuppgifter relaterade till din organisations eller ditt avtal med oss sparas under tiden avtalet gäller och efteråt enligt gällande lagrum som bokföringsunderlag efter att avtalsförhållandet upphört.
För fakturerings- och betalningsändamål och som del av bokföringsunderlag sparar vi samtlig information enligt gällande lagrum efter det att underlaget skapas och så länge som eventuell tvist pågår. Vi sparar även alla personuppgifter som behövs för att fullgöra Linda Wallenberg konst skyldigheter enligt lag, författning eller en myndighets föreskrift, beslut eller begäran. Då sparas relevanta personuppgifter så länge som anges enligt lag eller myndighet.
-Ansvarig: Linda Wallenberg