Documents & publications

OM ENPROCENTSREGELN: INGEN REGEL UTAN UNDANTAG
Kartläggning av uppfyllelsen av enprocentsregeln och andra former av samverkan för konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Kartläggningen har genomförts av Konstnärsnämnden i samarbete med Statens Konstråd och syftar till att undersöka hur mycket som satsas på offentlig konst, hur detta organiseras samt konstnärernas villkor för att utföra uppdragen.

http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/Knamnden_Enprocentrapport_A5_2013_web_2.pdf

__

MODERNISMEN
Om offentlig konst under modernismen i Västmanland.

http://www.modernismen.se

__

EXEMPEL POLICYDOKUMENT OCH HANDLINGSPLANER
Förslag till offentlig konst policy i Kalmar län – ett arbetsmaterial för både landsting och kommuner.

Förslag-offentlig-konst-policy-och-riktlinjer-Kalmar-län-1

__

PUBLIC ART IN SWEDISH COUNTIES/REGIONS

REGION SKÅNES KONSTSAMLING

http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/bildkonst-och-form/region-skanes-konstsamling/

__

KONST I LANDSTINGET, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

http://www.sll.se/verksamhet/Kultur/konst-i-varden/

__

KONST I LANDSTINGET SÖRMLAND

https://www.landstingetsormland.se/Kultur-utbildning/

__


KONST I LANDSTINGET, LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

https://www.regionuppsala.se/Kultur/Bildkonst1/

__

KONSTEN I VÅRDEN, LANDSTINGET VÄSTMANLANDS INTERNA KONSTVERKSAMHET

https://www.regionvastmanland.se/kultur/regional-konstverksamhet/

__

KONSTENHETEN, VÄSTFASTIGHETER, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/egna-verksamheter/konstenheten/

__

KONSTEN I REGION ÖREBRO LÄN

http://www.regionorebrolan.se/konst

__

Government agencys

PUBLIC ART AGENCY SWEDEN

http://www.statenskonstrad.se

__

KONSTNÄRSNÄMNDEN OCH IASPIS

http://www.konstnarsnamnden.se/

http://www.konstnarsnamnden.se/om-iaspis

__

STATENS KUNSTFOND, DANMARK

http://vores.kunst.dk/

__

KORO – KUNST I OFFENTLIGE ROM, NORGE

http://koro.no/

__

visual art in swedish counties/regions

BILDKONSTEN, REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

http://www.bildkonsten.se/

__

KONST I KALMAR LÄN

http://www.konstik.se/

__

BILDKONST OCH FORM, REGION SKÅNE

http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/bildkonst-och-form/

__

KONST – LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

http://www.lul.se/sv/Kultur/Bildkonst1/

__

KONST, KULTUR I VÄST

http://www.kulturivast.se/konst

__

KONST I ÖREBRO LÄN

http://konstiorebrolan.se/

__