Pågående projekt

BRANDEN
2017 december – 2018 september
Curator för konstutställning på Västerås konstmuseum – en utställning med den stora branden i Västmanland 2014 som utgångspunkt.
Konstnär: Johanna Byström Sims, Anna Eilert, Jennifer Espling, Henrik Haukeland, Patrik Karlström med flera
Open Call, deadline den 18 mars: för konstnärer som bor/är verksamma i Västmanlands län
Uppdragsgivare: Västerås konstmuseum i samarbete med Konstfrämjandet Västmanland

http://vasteraskonstmuseum.se/utstallningar/kommande/branden-utstallning-hosten-2018/

KULTURKVARTERET I ÖREBRO
2017 november – 2018 februari
Linda Wallenberg konst är konstkonsult för framtagande av konstprogram för Kulturkvarteret i Örebro.
Uppdragsgivare: Örebro konsthall, Örebro kommun

http://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/aktuella-byggprojekt/kommunala-byggprojekt/lista/2017-03-31-kulturkvarteret.html

ENKÖPINGS KOMMUN
2017 december – 2018 maj
Linda Wallenberg konst är konstkonsult för konstnärlig gestaltning på familjebad i Enköping.
Uppdragsgivare: COBAB Sverige AB

https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/familjebad.html

NAVET I VÄSTERÅS
2017 oktober – 2019 mars
Linda Wallenberg konst är konstkonsult för konstnärligt gestaltningsuppdrag för Navet – Mimer, Mälarenergi och VafabMiljös nya huvudkontor i Västerås.
Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer

http://www.mynewsdesk.com/se/mimer/pressreleases/samhaellsbyggande-foeretag-drar-igaang-byggnationen-av-navet-2139361