Pågående projekt

AVESTA ART 2019
2018 augusti – 2019 maj
Curator för konstutställningen Avesta Art 2019 på Verket i Avesta.
Utställningsperiod: 18 maj – 15 september, 2019
Uppdragsgivare: Avesta kommun

http://verket.se/avesta-art-18/

FAMILJEBAD
2017 december – 2018 maj
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning på familjebad i Enköping.
Konstnär: Mårten Medbo och Josefine Lyche
Uppdragsgivare: COBAB Sverige AB och Enköpings kommun

https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/familjebad.html

NAVET I VÄSTERÅS
2017 oktober – 2019 mars
Konstkonsult för konstnärligt gestaltningsuppdrag för Navet – Mimer, Mälarenergi och VafabMiljös nya huvudkontor i Västerås.
Konstnär: David Svensson
Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer

http://www.mynewsdesk.com/se/mimer/pressreleases/samhaellsbyggande-foeretag-drar-igaang-byggnationen-av-navet-2139361

FRÖSÅKERSKOLAN
2018 juni – 2020 augusti
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Frösåkerskolan, Östhammar.
Formulering av konstprogram, ansvarig för urvalsprocess samt projektledare av genomförande.
Uppdragsgivare: Östhammars kommun

https://www.osthammar.se/sv/amnen/utbildning-och-barnomsorg/projekt-nya-skolan/

NYA VALLASKOLAN
2017 december – 2020 september
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Nya Vallaskolan i Sala.
Formulering av konstprogram, ansvarig för urvalsprocess samt projektledare av genomförande.
Uppdragsgivare: ByggPartner och Sala kommun

https://www.sala.se/?page=project&id=14294

GRILLBY OCH KORSÄNGENS FÖRSKOLA
2018 maj – 2020
Konstkonsult för konstnärlig gestaltning för Grillby förskola och Korsängens förskola.
Formulering av konstprogram, ansvarig för urvalsprocess samt projektledare av genomförande.
Konstnär, Korsängens förskola: Eva Marklund
Konstnär, Grillby förskola: Johanna Byström Sims
Uppdragsgivare: Enköpings kommun

http://www.eposten.se/nyheter/enkoping/ny-forskola-byggs-pa-korsangen-unt4786178.aspx